Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri / Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Kuvaus

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelillä tuotettava palvelu kohdistuu arkielämään liittyvien tehtävien tekemiseen ja niissä avustamiseen Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiirin alueen lapsiperheissä.

Palvelun sisältö, ajankohta, tuntimäärä ja voimassaoloaika arvioidaan perheen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Asiakasperhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun toteuttamisen ajankohdasta, palvelusetelissä määritellyn ajankohdan sallimissa rajoissa. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelillä voi maksaa vain palvelusetelissä määriteltyjä palveluja ja siinä määriteltynä ajankohtana.

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisältö asiakasperheen päivärytmin mukaisesti voi sisältää mm. seuraavia työtehtäviä:
- peseytyminen, pukeutuminen, leikki ja ulkoilu
- ruoka- ja vaatehuolto
- päivittäisestä välttämättömistä kodin siisteydestä huolehtiminen
- välttämätön asiointiapu

Lapsen hoidosta ja huollosta vastaava henkilö antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä antaa palveluohjaaja Viivi Järvinen (p. 0400 128 441, ).

Lisätietoja Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelistä antaa kotihoidon ohjaaja Minna Torniainen (p. 040 549 3386, )

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.