Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri / Omaishoito

Kuvaus

Omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista. Palvelusetelin käyttö perustuu hoito- ja palvelusuunnitelman sisältöön. Omaishoitaja ja omaishoidettava sopivat yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sisällöstä ja he tekevät yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman.

Asiakas ei voi maksaa hoitoa palvelusetelillä mikäli hän käyttää kyseiseen hoitoon lääkärin lähetettä (Kela korvaa asiakkaalle hoidon kustannuksia). Omaishoidettavan ollessa hoidossa sairaalassa tai lyhytaikaishoitopaikassa ei palvelusetelillä voi ostaa hänelle samanaikaisesti toisen palveluntuottajan palvelua. Asiakas ei voi myöskään ostaa palveluntuottajalta pelkkää kuljetusta.

Omaishoitaja vastaa osaltaan omaishoidettavan hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kuntouttavaa palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

Palvelun sisältö kotiin tuotettavassa palvelussa:
· asiakkaan avustamista kotona, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta ja terapiaa
· asiakkaan avustamista asioinnissa kodin ulkopuolella esim. kaupungilla, virkistystapahtumissa jne.
· omaishoitajan sijaistusta, vapaan mahdollistaminen
· siivous- ja kotityöpalvelua omaishoidettavan kotona, vakituisessa osoitteessa (siivous, hiekoitus- ja lumityöt kulkuväyliltä jne.)

Palvelun sisältö toimipaikassa tuotettavassa palvelussa:
· asiakkaan ympärivuorokautista hoitoa hoiva- tai hoitokodissa
· asiakkaan hoitoa, kuntoutusta, fysio- ja toimintaterapiaa
-Päivätoiminta

Liitteet

Lisätiedot

Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä antaa Eksoten yritysohjaus p. 0400 128 441
http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/Sivut/default.aspx

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään hakeutuaksesi palveluseteleiden tuottajaksi. Uusi hakemus -painike aktivoituu, kun olet kirjautunut sisään.